หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
   วัดวังพิกุลวราราม  (จังหวัด พิษณุโลก)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/21

ลำดับภาพที่ 2/21

ลำดับภาพที่ 3/21

ลำดับภาพที่ 4/21

ลำดับภาพที่ 5/21

ลำดับภาพที่ 6/21

ลำดับภาพที่ 7/21

ลำดับภาพที่ 8/21

ลำดับภาพที่ 9/21

ลำดับภาพที่ 10/21

ลำดับภาพที่ 11/21

ลำดับภาพที่ 12/21

ลำดับภาพที่ 13/21

ลำดับภาพที่ 14/21

ลำดับภาพที่ 15/21

ลำดับภาพที่ 16/21

ลำดับภาพที่ 17/21

ลำดับภาพที่ 18/21

ลำดับภาพที่ 19/21

ลำดับภาพที่ 20/21

ลำดับภาพที่ 21/21
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : วัดวังพิกุลวราราม
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 77 บ้านวังพิกุล หมู่ที่ 2 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
ข้อมูล : วัดวังพิกุลวรารามตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ 2 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมมีเนื้อที่ 8 ไร่ 60 ตารางวา และมีธรณีสงฆ์อัก 4 ไร่ ต่อมา พ.ศ. 2545 ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 5 ไร่ 80 ตารางวา รวมเป็น 17 ไร่ 140 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อยู่ริมลำน้ำแคววังทอง วัดวังพิกุลวรารามนี้เดิมเป็นวัดหลสงเก่าแก สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น ราว พ.ศ. 2100 สันนิฐานจากซากพระวิหารเดิม (ซึ่งปัจจุบันอาคารโรงเรียนวัดวังพิกุลสร้างค่อมอยู่) เพราะสำรวจจากอิฐที่ก่อกำแพงพระวิหารมีตราครุฑจับนาคอยู่เป็นจำนวนมาก และเสาพระวิหารใช้ก้อนศิลาต่อกันทุกเสา และพบโถใส่อิฐโบราณยุคสุโขทัย พระพุทธรูปศิลา พระพุทธรูปสัมฤทธิ์สิงห์เชิงชายดินเผาเคลือบเขียนสียุคสุโขทัย เป็นต้น ที่น่าสังเกตุคือ ตลอดระยะทางลำน้ำแคววังทอง ระยะทางประมาณ 500เมตรบ้าง 1-2 เมตรบ้าง จะมีซากวัดร้างอยู่ตลอดแนว ระยะห่างประมาณ 500 เมตร ต่อมา พ.ศ. 2431 พระอาจารย์น่วมธุดงค์มาพบวันนี้ แล้วชักชวนชวนบ้านให้ช่วยกันบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ชาวบ้านจึงเรียกนามวัดให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้าน “วัดวังพิกุล” ต่อมาจึงมาต่อสร้อยภายหลังว่า “วัดวังพิกุลวราราม”
 
 
ผู้เข้าชม 624 ท่าน