หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 


นายกมล อ่อนน้อมดี
ปลัด อบต.วังพิกุล
 
 


นางสาวเพชรรัตน์ แน่นเนือง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวชนิตา ด่านไชยกูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวเมทินี เนียมจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวอัญชลี เอี่ยมสาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางกาญจนา เหล็กคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายดิเรก พิทักษ์รักษ์สันติ
นิติกรปฏิบัติการ


นายนิพิฐพนธ์ เหรียญทองคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
จำนวนผู้เข้าชม 1,923,755 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com