หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 

 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
************************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 4  กุมภาพันธ์  2563  ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2563
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563   และแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ  วันที่  11  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563
                                
(นายสันติพงศ์  เปรมปรีดิ์)
  ผู้อำนวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2563 เวลา 14.56 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ แน่นเนือง

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 , 086-926-3377 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 2,331,908 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10