หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 

 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง         ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3  ในการประชุมครั้งที่  6 /25๖2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 25๖2 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2562
(นายกมล  อ่อนน้อมดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ต.ค. 2562 เวลา 11.47 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ แน่นเนือง

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 , 086-926-3377 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 2,708,098 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10