หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 

 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
************************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 20  กันยายน 2564  ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  29  วันยายน  2564  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 18 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ  วันที่  29  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564
                                      
   (นายเริงวิทย์  โพธิ์ทอง)
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ย. 2564 เวลา 15.47 น. โดย คุณ อรอนงค์ พรมเวียง

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 , 086-926-3377 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 4,391,909 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10