หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 1 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบระมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 1(สภาฯ) [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบระมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 1 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)