หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 158  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 95  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 124  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 พ.ศ.2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 140  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 529  
 
  (1)