หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององคฺกรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562   11 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอบต.วังพิกุล เรื่อง อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   8 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความความเข้าใจบทบาทของกฏหมายคุ้มครองพันธ์ุพืช   23 ก.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   22 ก.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561   6 ก.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   6 ก.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)   6 ก.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบริหารจัดการน้ำ   5 ก.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน   28 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   28 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   27 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม และ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี พ.ศ.2561   27 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   จุลสารพิกุลทอง ประจำเดือน มีนาคม 2562   18 มิ.ย. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)   2 พ.ค. 2562 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก    13 มี.ค. 2562 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ชององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ประจำปีงบประมาณ 2562    25 ก.พ. 2562 170
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. พศ.2562   6 ก.พ. 2562 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายสุวรรณ   28 ม.ค. 2562 147
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายแหลมไผ่   28 ม.ค. 2562 106
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
จำนวนผู้เข้าชม 1,923,760 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com