หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV   23 ส.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา   6 ส.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองการศึกษา   6 ส.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 14 ตำบลวังพิกุล   5 ส.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 6 บ้านคลองเมือง   5 ส.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   22 ก.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561   6 ก.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   6 ก.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)   6 ก.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบริหารจัดการน้ำ   5 ก.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน   28 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   28 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   27 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม และ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี พ.ศ.2561   27 มิ.ย. 2562 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทานสาธารณภัย   19 มิ.ย. 2562 36
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 14 บริเวณบ้านนางวรรณา มากล้น   19 มิ.ย. 2562 39
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติด   19 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   จุลสารพิกุลทอง ประจำเดือน มีนาคม 2562   18 มิ.ย. 2562 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางปรับปรุงพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านนางวรรณา มากล้น   30 พ.ค. 2562 36
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
จำนวนผู้เข้าชม 1,778,952 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com