หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 
การประชาคมตำบลเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลกำหนดให้มีการประชาคมตำบลเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับตำบล และรวบรวมแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลวังพิกุล นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 09.56 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ แน่นเนือง

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
จำนวนผู้เข้าชม 1,923,729 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com