หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังพิกุล ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
     
 
 

 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 345 ลว 18 ม.ค. 65 [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมการขอทาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการฯ ที่ พล 0023.3/ว 073 ลว 17 ม.ค. 66 [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 126 
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.3/ว 071 ลว 17 ม.ค. 66 [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 94 
สำรวจรายชื่อนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับหมวกนิรภัย ของสำนักงาน คปภ.จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 072 ลว 17 ม.ค. 66 [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 124 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 304 ลว 17 ม.ค.66 [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 86 
การรายงานข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนกรณีครัวเรือนในชุมชนเมืองหรือไม่มีพื้นที่ดำเนินการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 306 ลว 17 ม.ค. 66 [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 126 
การประชาสัมพันธ์สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยกับองค์การสหประชาชาติ ที่ พล 0023.3/ว 308 ลว 17 ม.ค. 66 [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 110 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ พล 0023.6/ว 061 ลว 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 129 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ พล 0023.6/ว 059 ลว 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ที่ พล 0023.6/066 ลว 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 99 
นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 291 ลว 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 102 
ขอความร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็ก ระบบ LEC แล้วดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ที่ พล 0023.3/060 ลว 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 104 
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ที่ พล 0023.5/ว 065 ลว. 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 112 
การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางฯ ที่ พล 0023.5/ว 064 ลว. 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 98 
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ ที่ พล 0023.5/ว 063 ลว. 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 96 
ติดตามความคืบหน้าการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 62 ลว. 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 126 
ประชาสัมพันธ์แนวคิดการจัดงาน (วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน) และแนวคิด (สร้างวิถีครู) ด้วยงานเลี้ยงวันครู ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 057 ลว 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 100 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 058 ลว 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 105 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 737
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 , 086-926-3377 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 6,303,350 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10