หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังพิกุล ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
     
 
 

 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ที่ พล 0023.6/ว 091 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 72 
ขอส่งแผนเตรียมควมพร้อมรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ พล 0023.6/ว 092 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 89 
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารรประโยชน์อื่น ที่ พล 0023.4/ว 85 ลว. 26 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม (วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565 ที่ พล 0023.6/ว 093 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2( มค. - มีค. 66) ที่ พล 0023.2/ว 096 ลว 27 ม.ค. 66  [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 95 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ ที่ พล 0023.3/ว 098 ลว 27 ธ.ค. 65 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ พล 0023.3/ว 097 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
แจ้งคณะกรรมการฯ หารือการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ พล 0023.3/ว 555 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
หารือการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ พล 0023.3/ว 544 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 47 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ที่ พล 0023.5/ว 094 ลว 27 ม.ค. 66  [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
จัดสรรเงินค่าภาคทางหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2566 ที่พล 0023.5/ว 095 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 95 
กรอบการประเมินคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นประจำปี พ.ศ.2566 ที่ พล 0023.1/ว 88 ลว 27 มค 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 47 
การแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะกรรมการด้านโครงสร้างและอัตรากำลังของเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 0023.2/ว 536 ลว 27 ม.ค. 66  [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 57 
กาณโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 429 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 533 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคณภาพการศึกษาปฐมวัยฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 534 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 46 
การสำรวจและปรับปรุงข้อมูลประปาหมู่บ้านในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ระบบใหม่) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 535 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 53 
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ พล 0023.3/ว 530 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 59 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 737
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 , 086-926-3377 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 6,303,365 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10