หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังพิกุล ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
     
 
 

 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ที่ พล 0023.5/ว 185 ลว 27 ก.พ. 66 [ 3 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 101 
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.6/ว 1252 ลว 2 มี.ค. 66 [ 3 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 118 
การปรับปรุงข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ INFO) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1251 ลว 2 มี.ค. 66 [ 3 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 218 
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ พล 0023.3/ว 1255 ลว 2 มี.ค. 66 [ 3 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 87 
ขอความร่วมมืออำนวยการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเพื่อการป้องกันยาเสพติด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1258 ลว 2 มี.ค. 66 [ 3 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 98 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. เดือน ม.ค. 66 ที่ พล 0023.5/2812 ลว.1 มี.ค.66 [ 2 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 81 
แจ้ง เพิ่มเติม ขอความร่วมมือจังหวัดกำกับ ดูแล และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/157 ลว 24 ก.พ. 66 [ 1 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 102 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ พล 0023.1/1200 ลงวันที่ 28 ก.พ 66 [ 1 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 154 
มติบัญชีให้ความเห็นชอบการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 28 ก.พ. 66 [ 1 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 491 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 ที่ พล 0023.1/ว190 ลงวันที่ 28 ก.พ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 91 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2566ฯ ที่ พล 0023.2/ว 1209 ลว 28 ก.พ. 66 [ 1 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 440 
การกำหนดให้มีและเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.1/1212 ลงวันที่ 28 ก.พ 66 [ 1 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 182 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ (ภาษีมูลค่าเพ่ิม1ใน9) และภาษีสรรพสามิต เดือน ก.พ.66 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 1210 ลว.28 ก.พ.66 [ 28 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 188 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ อปท. เดือน ม.ค.66 ที่ พล 0023.5/ว 1211 ลว. 28 ก.พ.66 [ 28 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 186 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 1208 ลว. 28 ก.พ. 66 [ 28 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 109 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) รุ่น 16-20 (21 พ.ค.- 20 มิ.ย. 66) ที่ พล 0023.5/186 ลว.27 ก.พ.66 [ 28 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 140 
รายงานการนำส่งรายได้ของ อปท. จากสำนักงานที่ดิน เดือน ม.ค. 66 ที่ พล.0023.5/ว187 ลว.27 ก.พ. 66 [ 28 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 200 
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ที่ พล 0023.6/ว 1199 ลว 28 ก.พ. 66 [ 28 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 113 
 
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 737
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 , 086-926-3377 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 6,520,838 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10