หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังพิกุล ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
     
 
 

 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1380 ลว 9 มี.ค. 66 [ 9 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พิษณุโลกจังหวัดสะอาด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 1356 ลว 8 มี.ค. 66 [ 9 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 65 
ติดตามเร่งรัดการปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริมนม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/1357 ลว 8 มี.ค. 66 [ 9 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 105 
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ ที่ พล 0023.5/ว 1355 ลว.8 มี.ค.66 [ 9 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 127 
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้มอบสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กับเทศบาล ที่ พล 0023.4/ว 1359 ลว. 8 มี.ค. 66 [ 9 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 99 
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ พล 0023.4/ว 1338 ลว. 8 มี.ค. 66 [ 8 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 149 
แนวทางปฏิบัติ ตอบข้อหารือ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตั้งงบประมาณเป็นเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริหารสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.4/185 ลว. 8 มี.ค. 66 [ 8 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
ขอเชิญประชุมเตรียมจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2566 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว217 ลว 8 มี.ค.2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 175 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนมงคลวิทยา (โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา) ที่ พล 0023.3/ว 212 ลว 8 มี.ค. 66 [ 8 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ที่ พล 0023.3/ว 1337 ลว 8 มี.ค. 66 [ 8 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 115 
สรุปข้อสั่งการรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ที่ พล 0023.6/ว 214 ลว 8 มี.ค. 66 [ 8 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 84 
ขอเชิญประชุมเตรียมจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2566 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว217 ลว 8 มี.ค.2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ที่ พล 0023.6/ว 207 ลว 7 มี.ค. 66 [ 7 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 284 
การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตั้ง งปม. การใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินบำรุง รพ.และหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 200 ลว.7 มี.ค.66 [ 7 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 115 
(ชุดที่ 2) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 ที่ พล 0023.2/ว 1300 ลว 7 มี.ค. 66  [ 7 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 354 
(ชุดที่1) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ พล 0023.2/ว 1300 ลว 7 มี.ค. 66  [ 7 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 304 
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการส่งเสริม รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 206 ลว 7 มี.ค. 66 [ 7 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 95 
ติดตามการตอบแบบสำรวจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565 ที่ พล 0023.3/ว 204 ลว 7 มี.ค. 66 [ 7 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 67 
 
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 737
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 , 086-926-3377 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 6,520,905 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10