หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 
แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1425 ลว 28 ก.พ. 63 [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
 
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่ มท 0809.4/ว399 ลงวันที่ 11 ก.พ. 63  [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 11 
 
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกาาในสังกัด อปท. ที่ พล 0023.2/ว1380 ลงวันที่ 27 ก.พ. 63 [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 9 
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ที่ พล 0023.2/ว1382 ลว 27 ก.พ. 63 [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 17 
 
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว1381 ลว 27 ก.พ. 63 [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 26 
 
ขอให้ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ พล 0023.4/ ว 131 ลง 28 กพ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 18 
 
ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อน \"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1398 ลว 27 ก.พ. 63 [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 40 
 
การมอบนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ พล 0023.3/ว 129 ลว 27 ก.พ. 63 [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 26 
 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 128 ลว 27 ก.พ. 63  [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 13 
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 126 ลว 27 ก.พ. 63 [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 22 
 
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก ที่ 0023.2/ว1358 ลงวันที่ 27 ก.พ. 63 [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 41 
 
รายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ี พล 0023/ว 1358 ลงวันที่ 27 ก.พ. 63  [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 23 
 
การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาส 2 (เดือน ม.ค.63) ที่ พล 0023.5/ว 1359 ลว. 27 ก.พ. 63 [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 24 
 
แจ้งเลขเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ม.ค. 63 ที่ พล 0023.5/ว 1345 ลว. 26 ก.พ. 63 [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 40 
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1337 ลว 26 ก.พ. 63 [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 57 
 
การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1336 ลว 26 ก.พ. 63 [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 89 
 
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่ พล 0023.3/ว 1325 ลว 26 ก.พ. 63 [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 82 
 
การโอนเงินรางวัลจราจร ที่ พล 0023.5/ว 1314 ลว. 25 ก.พ.63 [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 83 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 485
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 , 086-926-3377 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 2,242,276 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10