หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังพิกุล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
 

 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ความหมายของชื่อตำบลวังพิกุล เป็นสถานที่ที่มี
ต้นพิกุลขึ้นอยู่จำนวนมาก ที่มาของชื่อตำบลมาจากชื่อ
สถานที่ของบรรพบุรุษที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำ
(แม่น้ำแคววังทอง) นิยมเรียกชื่อสถานที่ที่มีความหมาย
เกี่ยวข้องกับระดับความลึกของแม่น้ำ (ว้า) และสิ่งที่ปรากฏในบริเวณนั้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่อ้างอิงได้ ดังนั้นชื่อตำบล
วังพิกุล จึงสันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ตั้งที่มีต้นพิกุลปรากฏ
อยู่บริเวณที่มีระดับน้ำลึกที่สุดในพื้นที่และผู้ที่ตั้งชื่อของ
ตำบลวังพิกุล ซึ่งเป็นกำนันคนแรก คือ
นายฟุ้ง ทองโพธิ์เล็น
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
บ้านดงไผ่ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
อยู่ทางห่างจากที่ว่าการอำเภอวังทองไปทางทิศใต้ 14.5 กิโลเมตร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
มีจำนวน 15 หมู่บ้าน เนื้อที่ 70.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 44,037 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ทำกิน 49.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,825 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยและที่สาธารณะประโยชน์ 21.14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,212 ไร่
 
   
ความหมายของสัญลักษณ์

ต้นพิกุล หมายถึง ที่มาของชื่อตำบล
เนื่องจากมีต้นพิกุลขึ้นอยู่จำนวนมาก

แม่น้ำ หมายถึง ตำบลวังพิกุลมีแม่น้ำแคววังทอง
ไหลผ่าน
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลอรัญญิก และ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการทำการเกษตร มีแม่น้ำแคววังทองไหลผ่าน หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 8, 12 และหมู่ที่ 14 เป็นระยะทางยาวประมาณ 15 กิโลเมตร
 
   

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึง
กลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง
แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้า
คะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชนทุกปี เรียกว่า "พายุฤดูร้อน" อากาศร้อน
จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 - 39.9 องศาเซลเซียส
ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกิดอุทกภัยทุกปี

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมี
ฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา
 
   
เกษตรกร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น
ทำนา ทำไร่ ทำสวน เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
เหมาะแก่การทำการเกษตร เพราะพื้นที่มีความอุดม
สมบูรณ์ และสามารถทำได้ 2-3 ครั้งต่อปี
การปศุสัตว์

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็น
อาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ
 
 
     
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,824 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,384 คน คิดเป็นร้อยละ 49.68

หญิง จำนวน 4,440 คน คิดเป็นร้อยละ 50.32
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,158 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 125.23 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านวังประดู่ 219 257 476 193  
2   บ้านวังพิกุล 393 393 786 273
  3   บ้านดงข่อย 566 535 1,101 522  
4   บ้านคลองเป็ด 433 456 889 271
  5   บ้านทางลัด 180 193 373 109  
6   บ้านคลองเมือง 394 398 792 375
  7   บ้านดงพลวง 386 391 777 269  
8   บ้านวังสำโรง 221 218 439 142
  9   บ้านดงไผ่ 163 145 308 106  
10   บ้านดงจันทร์ 189 194 383 126
  11   บ้านหนองตาสี 222 239 461 144  
12   บ้านตะกูสามนาง 234 234 468 159
  13   บ้านดงพลวง 323 314 637 187  
14   บ้านวังฉำฉา 139 144 283 81
  15   บ้านหลังศาล 322 329 651 201  
    รวม 4,384 4,440 8,824 3,158
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-009-915 , 086-926-3377 โทรสาร : 055-009-915 งานป้องกัน : 055-009-916
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
จำนวนผู้เข้าชม 7,041,779 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10